Houtrot Reparatie en Preventie

Kent u de huidige staat van uw kozijnen? Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op, en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van uw woning. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk.

Wanneer treedt houtrot op?

Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen en verbindingen. Als er niet goed is afgekit kan er water bij het hout komen, wat daar ook blijft staan.
Behalve goed schilderwerk is dus ook goed afkitten van groot belang om houtrot te voorkomen.

Hoe herken ik houtrot?

U kunt vergevorderd houtrot zelf wel herkennen. Let hierbij op de volgende kenmerken:

 

 • Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan
 • Barsten in de verflaag
 • Lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout
 • Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout
 • Het loslaten van delen van het hout.

 

 

Maar om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak een geoefend oog noodzakelijk. Een goede inspectie door een vakman kan later veel kosten besparen.

Door op het hout te kloppen en te luisteren naar het geluid kan een specialist houtrot snel herkennen. Vervolgens kan hij de sterkte van het hout rondom beoordelen, wat van belang is voor de behandeling.

Houtrot reparatie

Hoe kunt u houtrot behandelen?

Na een goede inspectie volgt de houtrot reparatie.

 

 • Eerst wordt het rotte hout weggehaald, tot het nog gezonde hout
 • Hierbij is het uiteraard belangrijk om te zien waar het hout nog aangetast is, en waar het echt gezonde hout begint.
 • Vaak is het voor een houtrot behandeling niet nodig om al het hout te vervangen, maar kan vakkundig uitfrezen van het rotte hout al voldoende zijn.
 • Vervolgens wordt het houtwerk hersteld. Bij goed uitfreeswerk is opvullen met een speciaal opvulmiddel vaak voldoende. Maar vaak is hierbij ook een goede timmerman nodig.
 • De verbindingen in het hout (waar het rotten meestal begonnen is) dienen te worden hersteld. Vervolgens wordt het hout geïmpregneerd om verder rotten te voorkomen.
 • Van belang is vervolgens het kitwerk. Een slechte kitverbinding kan de houtrot snel weer doen terugkomen
 • En vervolgens maakt het schilderwerk de klus van houtrot repareren helemaal af.